Megújuló energiák hasznosítása konferencia

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata és a BKIK Helyi Tagcsoportja közös rendezésében "Megújuló energiák hasznosítása" címmel március 22-én konferenciát rendeztünk a hivatal dísztermében.

Moderátor: Szántai Sárközi Ambrus

 

Hajdu László polgármester úr, mint házigazda, beszédében a konferencia központi témájával kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a megújuló energiák hasznosítását első lépésként kombinatív módon, a hagyományos energiahordozókkal együttesen érdemes alkalmazni.

Nemzetközi és hazai tapasztalatokra is utalva megerősítette, hogy felelős városvezetőként támogatja a szervezők törekvéseit, mert abban minden felhasználói szint megtalálható. A sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen az intézmények, a lakóközösségek és a civil szféra összefogása, a források és lehetőségek feltárása.

Megemlítette a volt észak-pesti kórházzal kapcsolatos hasznosítási lehetőségeket, amelyen belül példaértékű szerepet képviselhetne a korszerű, energiatakarékos és megújuló energiák hasznosítására alapozott felújítás.

Soltész Ilona az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium osztályvezetője az EU épületekkel kapcsolatos szabályozásainak fő célkitűzéseit ismertette.

Az energia függőség hátrányainak csökkentése érdekében, a versenyképesség növelése, és a környezet védelem okán a széndioxid kibocsátásának a mérséklését tőzte ki az unió vezetése. Az irányelv fő célja a megfelelő és egészséges komfort megtartása mellett a minél kevesebb energia felhasználása.

Ennek érdekében minden tagállamnak öt feladatot kell az elkövetkező években kötelezően megoldania:

- Az épületek energetikai, hő-technikai követelmény rendszerének kidolgozása, amely lehetőség szerint egy számmal kifejezhető, integrált energiamutatóként váljon alkalmazhatóvá,

- 1000 négyzetméternél nagyobb, meglevő épületek energetikai vizsgálata,

- Felújításra kerülő épületek gazdaságossági vizsgálata,

- Energiatanúsítvány bevezetése (Magyarország 2009-ig kapott haladékot),

- 15 évnél régebbi fűtésrendszerek teljes felújítása.

Dr. Léderer András épületgépész, egyetemi docens személyes élményein keresztül mesélte el a megújuló energiákkal kapcsolatos tapasztalatait. A teremben hirtelen bekövetkezett áramkimaradásra hivatkozva ráirányította a figyelmet a mindennapi életünkben egyébként természetesnek tekintett energia fontosságára, és az importból származó hagyományos, alapvetően fosszilis eredetű energiahordozók halaszthatatlan kiváltásának a szükségességére.

A megújuló energiák fajtáinak összehasonlítása és alkalmazásuk lehetőségeinek bemutatása során különös figyelmet a talajból és a levegőből nyerhető energiahasznosító berendezésekre fordította.

Kifejtette, hogy a szél és napsugárzás az időjárási és az éghajlati változások, sőt a szélsőségek miatt nem tekinthető állandó és folyamatos forrásnak, ezért azok alkalmazása – különösen a főtés területén - első sorban kiegészítő jellegűek.

Egyszerű és szemléletes példákkal magyarázta a hallgatóságnak a légszivattyú és a geotermikus fűtőberendezés működésének elvét.

Az elméleti ábrák, és működési elvek bemutatása után javasolta, hogy a parkolóban kiállított kamionnál folytassák a működés és gyakorlati kivitelezés részleteinek a megbeszélését.

Söllei Judit a MFB osztályvezetője részletesen bemutatta a jelenlevőknek a bank által nyújtott pénzügyi támogatási lehetőségeket.

Az önkormányzatok, a vállalkozók és lakóközösségek számára hozzáférhető kedvezményes hitelekről, azok előnyeiről és összegeiről képet kaptunk. Különösen értékelhető volt a megújuló energiák hasznosítását elősegítő pénzügyi konstrukciókról szóló részletes tájékoztató. A hallgatóság élénk érdeklődést mutatja, hogy előadása közben többször is gyakorlati kérdéseket tettek fel a kamatok, visszafizetés módozatai és más banki műveleteket érintő témakörökben.

Jávor Tamás az Árindex Kft projektmenedzsere egy másik, elsősorban az EU-n kívüli tagállamok által finanszírozott pénzügyi alapok lehetőségeit ajánlotta.

A norvég, illetve svájci származású projekt finanszírozási források bemutatásával a megújuló energiák hasznosítását elősegítő beruházások megvalósításához kínált újabb lehetőséget.

A részvevők ezután a Bácska utcai parkolóban megtekintették az Alpha-InnoTec működés közben látható termékeit. A nyitott kamionban a levegő szivattyú, a geotermikus hőt kinyerő eszközök és a hő-hasznosítás elemeit tekinthettük meg, miközben a szakmai előadás kötetlen formában, konzultációs jelleggel folytatódott.

A bemutató területen intézmények, lakóközösségek, civil szervezetek képviselői is folytattak konzultációt, amelyeken elsősorban a sikeresnek ítélt konferencia tájékoztatói munkájának kibővítésében, továbbvitelében állapodtak meg.

Szántai Sárközi Ambrus

 

az eredeti cikket itt olvashatja: